pistole ke směšovači AquaMix
možnost i na postřik vodou
odolná vůči nárazům.