SLUŽBY

DÁVKOVACÍ SYSTÉMY

Poskytujeme profesionální dávkovací systémy pro strojní mytí nádobí s garancí hygienického servisu a průběžných kontrol mycích výsledků.
Pro bezškrobové strojní mytí na velkých tunelových technologiích používáme unikátní Systém PŘEDMYTÍ EXTRA.
Pro ředění koncentrátů dezinfekčních a čistících prostředků poskytujeme speciální směšovače, pumpy a aplikační pomůcky, na tekutá mýdla nástěnné dávkovače.

KALKULACE

Zpracováváme kalkulace nákladovosti pro dané typy mycích strojů, zjistíte tak ještě před zahájením spolupráce, jaké budete mít náklady na chemii do myček.

ŠKOLENÍ

Školíme personál gastronomických provozů – bezpečnost práce, aplikace prostředků, sanitační metodiky, zásady mytí, čištění a dezinfekce, návaznost sanitací na systém H.A.C.C.P. Navrhujeme vhodné prostředky a zpracováváme kompletní metodiky sanitací včetně tvorby hygienických plánů.

PRAVIDELNÉ NÁVŠTĚVY PROVOZŮ

Naše zákazníky pravidelně navštěvujeme, provádíme kontroly dávkování mycích prostředků, stav a základní funkce mycího stroje a u personálu zásady strojního mytí nádobí a správné používání ostatních přípravků.